Åpenhetsloven

TotalRenovering AS – vĂ„rt arbeid med Ă„penhetsloven.

TotalRenovering as jobber aktivt for Ä sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vÄr egen virksomhet og i leverandÞrkjeden vÄr.

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi jobber med dette. Loven bygger pĂ„ OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det innebĂŠrer blant annet at vi gjennomfĂžrer sĂ„kalte aktsomhetsvurderinger, som fĂžlger en klar struktur og rekkefĂžlge pĂ„ seks trinn.

1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer og styringssystem: VĂ„r rutine for oppfyllelse av plikter etter Ă„penhetsloven er forankret i styret i TotalRenovering as.

2. Kartlegge og vurdere negativ pÄvirkning/skade: Det er vurdert risiko for brudd pÄ menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos vÄre leverandÞrer og i egen virksomhet. VÄr hovedkategori hos vÄre leverandÞrer er kjÞp av byggevarer. Denne delen av vÄr leverandÞrkjede blir derfor prioritert med tanke pÄ tiltak og oppfÞlging. Fremover skal risikokartleggingen oppdateres, og flere tiltak vil vurderes.

3. Stans, forebygg eller reduser: Vi arbeider strukturert for Ă„ sikre en ansvarlig og bĂŠrekraftig leverandĂžrkjede. Vi Ăžnsker Ă„ sikre at leverandĂžrenes ansatte har ordentlige arbeidsavtaler, dokumentert lĂžnn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt:

3.1. Ved inngÄelse av avtale med nye leverandÞrer og UE skal vÄr sjekkliste for valg av seriÞs leverandÞr eller UE fÞlges. Alle nye leverandÞrer skal akseptere og signere pÄ at pliktene ihht Äpenhetsloven overholdes.

3.2 Vi vurderer vÄre leverandÞrer gjennom bakgrunnssjekker og egenevalueringer.

3.3 NÄr vi avdekker feil, mangler eller brudd pÄ lover, regler og vÄre etiske retningslinjer, mÄ leverandÞrene rette opp forholdene innen en viss tid. Dersom feil, mangler eller brudd ikke blir rettet vil avtaleforholdet bli vurdert avsluttet.

4. OvervÄk: Dersom en av vÄre leverandÞrer eller UE blir pÄlagt Ä rette opp i forhold jfr. pkt. 3.3 skal vi sikre at dette blir gjort ved Ä kreve skriftlig dokumentasjon pÄ tiltaket.

5. Kommunisere: Hvert Är utarbeider vi en rapport pÄ vÄrt Ärlige arbeid med Äpenhetsloven. Rapporten publiseres senest fÞrste gang 1 juni 2023. Dersom det fremsettes krav om utvidet informasjon til vÄrt arbeid med Äpenhetsloven vil vi svare pÄ dette innen den lovfestede fristen pÄ 3 uker.

6. SĂžrge for, eller samarbeide om gjenoppretting/erstatning: Vi fĂžlger opp saker som krever erstatning eller gjenoppretting av skade. Per i dag har vi ikke hatt noen slike saker.

TotalRenovering - Medarbeidere TromsĂž

Noe du lurer pÄ?

Hvis du har spÞrsmÄl, ta kontakt med oss. Vi svarer pÄ din henvendelse sÄ raskt som mulig.