Meny
TotalRenovering

Ombygging og renovering

Stamina (1)   Stamina (2)

Vi utfører alt av ombyggingsarbeider og renoveringer, enten det gjelder eneboliger, leilighetsbygg eller næringsbygg. Våre dyktige håndverkere har bred erfaring med renoveringer og ombygginger, og står klare til å gi deg det beste resultat.

Fasadeendringer

Ved større ombygginger som omfatter f.eks. endringer i byggets fasader, vil det kreves byggetillatelse. Vi kan om ønskelig hjelpe deg med også tegning, nabovarsling og søknad. Vi tilbyr hjelp i alle faser av prosessen, og kan ta prosjektet hele veien fra din gode idé og frem til bygget står ferdig til bruk.

Næringsbygg

Ombygging og renovering av næringsbygg gjennomføres ofte som totalentrepriser hvor vi påtar oss ansvar for hele prosessen. Dette kan for eksempel være kontorlokaler, butikk, restaurant, treningssenter eller tannlegeklinikk. Felles for disse oppdragene er at dialog og medvirkning fra leietakere/brukere er svært viktig for å få et vellykket prosjekt.

Vi har opp gjennom årene vært involvert i renovering av svært mange bygg i byen, og på denne måten opparbeidet oss en solid kompetanse på dette.

Energieffektivisering

Renovering av eksisterende bygg for å sikre redusert energibruk, god bokomfort og bærekraftig energisystem vil være et viktig satsingsområde for bygge bransjen fremover. Energieffektivisering av bygg er det enkleste og billigste klima-tiltaket, og vi er klar med vår kompetanse for bistand, og ikke minst våre dyktige håndverkere. 

Se gjerne våre referanseprosjekter

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker hjelp til å renovere eller bygge om.

 

© TotalRenovering AS