Johnny Fjellberg

Daglig leder

johnny@totalrenovering.no

+47 909 75 777

Ole-Kristian Reinertsen

Økonomiansvarlig

ole-kristian@totalrenovering.no

+47 416 71 843

Stine Bugge

administrasjonsleder

stine@totalrenovering.no

+47 918 58 716

Terje Pettersen

prosjekleder

terje@totalrenovering.no

+47 916 60 812

Thomas Lamo

Prosjektleder

thomas@totalrenovering.no

+47 918 58 178

Marius Isaksen

prosjektleder

mariusi@totalrenovering.no

+47 450 07 170

Stig Melbye

Prosjektleder

stig@totalrenovering.no

+47 976 49 606

Ørjan Eilertsen

Prosjektleder

orjan@totalrenovering.no

+47 926 04 958

Lars Tore Johnsen

Prosjektleder

larstore@totalrenovering.no

+47 904 12 718

Sten Jøran Olsen

Prosjektleder

sten@totalrenovering.no

+47 909 58 341

Justinas Ruseckas

Lagersjef

justinas@totalrenovering.no

+47 966 74 901

Bli en del av TotalRenovering familien?

Bli en del av TotalRenovering familien?