Meny
TotalRenovering

Verftsgata 4

Nytt spennende prosjekt på gang.

«Vervets-gården» Verftsgata 4

 Historien sier at husene i Verftsgata ble oppført i årene 1835-1870. Disse boligene var tilegnet arbeidsfolk, sjøfolk og håndverkere. Verftsgata 4 ble bygget mellom 1837 og 1839. Huset hadde opprinnelig to etasjer i lafta tømmer, og en gang i 1880-årene ble det påbygget en tredje etasje. Ved denne påbygging antas det at det opprinnelige taket ble løftet. Laftet gavltrekant og de grove dimensjonene i takbordene tyder på dette. Det antas at fasadedetaljering ble tilpasset byggestilen på dette tidspunkt.

 I 1918 kjøpte Tromsø Skipsverft & mek. verksted hele eiendommen som tidligere hadde vært seksjonert. Fra da av ble huset benyttet som bolig for ansatte ved vervet. Den omtales av eldre Tromsøfolk som «Vervets-gården».

 Under 2. verdenskrig bodde det 8 tyske spesialfolk i dette huset (1943-45). Tyskerne var redde for sabotasje, og sperret av Verftsgata ved boligen med et tre meter høyt gjerde med piggtråd oppå. I midten var det sperrebom, og to skilderhus for tyske vaktsoldater sto på hver side av porten.

 I 1982 solgte Tromsø Skipsverft & mek. Verksted eiendommen. Kjøperen foretok da en omfattende restaurering av den nær 150 år gamle gården.

 Nå har vi startet med planlegging av en oppgradering av denne,  og gleder oss til å ta fatt på enda et spennende prosjekt i dette området. Leilighetene inni og fasaden ut i Verftsgata planlegges renovert . I bakgården planlegges et nytt tilbygg.  Dersom noen har gamle bilder av huset og kjenner til mere historie håper vi dere vil dele dette med oss.

Verftsgata 4 – forslag til fargesetting av Verftsgata

Verftsgata 4

 

 

Tegninger (pdf)

 

Bildegalleri

© TotalRenovering AS