Meny
TotalRenovering

Tromsøysundvegen 5

Vi jobber med omregulering av Tromsøysundvegen 5.

Vi ønsker å omregulere eiendommen til næringsbebyggelse med hovedvekt på hotell/overnatting. Det er allerede avholdt naboskapsmøte og oppstartsmøte for reguleringsplanen for området som også omfatter Tromsøysundvegen 7. Tromsøysundvegen 7 skal i reguleringen avsettes til offentlig/privat tjenesteyting. Vi tar sikte på at reguleringsarbeidet kan ferdigstilles høsten 2018.

Bildegalleri

© TotalRenovering AS